Help ondernemers met advies over preventie en risicodenken

‘Denk in risico’s, niet in verzekeringen’

Geen enkele ondernemer is blij met schade. En daarom help je ondernemers volgens risk engineer Arjan Hendriksen veel meer met gericht advies over preventie en risicodenken dan met een gesprek over verzekeringen.

Deel dit artikel
Natuurlijk helpt het, die zak geld die je als ondernemer krijgt na een schade. Maar volgens Arjan Hendriksen, team lead risk engineering bij Allianz Benelux, dekt die vergoeding zelden alle misgelopen inkomsten die je als ondernemer oploopt na bijvoorbeeld een brand.

‘Een ongeluk komt nooit alleen’

“Ga maar na”, zegt Hendriksen, “je kunt al je voorraden en machines wel vervangen, maar alles heeft een levertijd en soms kan het maanden duren voordat je weer een beetje in de running bent. En blijven al je klanten daarop wachten?” Een ongeluk komt nooit alleen, wil hij maar zeggen. En juist daarom is het zo belangrijk voor verzekeringadviseurs om het met ondernemers te hebben over risico’s en preventie.

Arjan Hendriksen, Allianz
Ondernemers denken vaak dat de risico’s gedekt zijn als ze voldoen aan wet- en regelgeving

‘Wet- en regelgeving geen garantie’

“Ondernemers denken vaak dat de risico’s gedekt zijn als ze voldoen aan wet- en regelgeving. Niets is minder waar. Voldoen aan het Bouwbesluit betekent hooguit dat de mensen veilig kunnen vluchten en dat de buren niet mee-afbranden. Maar het betekent niet dat het pand brandveilig is. Het kan in no-time tot de grond toe afbranden, ook al ‘voldeed’ het aan de wet- en regelgeving. Er is dus een verschil tussen brandveiligheid vanuit wet- en regelgeving en brandveiligheid vanuit risicodenken.”

‘Analyseer alle risico’s’

En dat risicodenken is iets wat tussen de oren van ondernemers moet komen. Hoe doe je dat? “Het begint met het analyseren van de risico’s, en met name de risico’s die de continuïteit bedreigen. Daarom moet je goed weten wat het bedrijf doet en waar het naartoe wil. Op basis daarvan leid je de risico’s af. Dat kan onder andere aan de hand van interviews met verschillende personen in de organisatie, rondgangen door het bedrijf, brainstormsessies, checklisten, analyses van incidenten binnen en buiten de branche et cetera. Kijk daarbij vooral naar de risico’s en niet alleen naar wet- en regelgeving en verzekeringsdekking.”

‘Ga uit van het feitelijke risico’

“Na de inventarisatie van de risico’s kijk je wat je ermee doet: niets doen, zelf dragen, extra maatregelen treffen of verzekeren. Mijn stelregel is dat je dat alleen moet doen als je de financiele gevolgen er van niet kunt of wilt dragen. Met verzekeren borg je de financiele gevolgen, maar vaak niet het feitelijke risico. Denk dus na over het feitelijke risico en stem daar je maatregelen op af. Een verzekeringsdekking is een financieel vangnet.”

 

Bekijk de video, waarin Arjan Hendriksen in gesprek gaat met adviseur Maarten van den Berg van D+F Assurantiën over nut en noodzaak van preventie en risico-advisering. Ook de Allianz Business Academy (ABA) komt aan bod.
Beoordeel dit artikel: