Extreem weer veroorzaakt steeds meer schade

Klimaatverandering: hoe gids je klanten door de storm?

Extreem weer veroorzaakt steeds meer schade. En als we de klimaatwetenschappers moeten geloven, dan wordt het er de komende decennia niet beter op. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Aan verzekeraars en adviseurs de taak om hun klanten veilig door de stormen te gidsen.

Deel dit artikel
Jeroen Nijzink, senior risk engineer bij Allianz Benelux, bevestigt dat klimaatverandering de laatste jaren bij verzekeraars in het middelpunt van de belangstelling staat. “Mede omdat de schadelast door weergerelateerde gebeurtenissen enorm is toegenomen in de afgelopen jaren.” De cijfers van Munich Re’s NatCatSERVICE, een van ’s werelds meest complete databases van natuurrampen, zijn veelzeggend: de gemiddelde schadelast bedroeg in 1980 nog ongeveer $10 miljard, maar was in 2015 al gestegen tot circa $50 miljard.

Heviger en extremer
Onderzoek heeft aangetoond dat er niet zozeer meer stormen en droogteperioden zijn, maar dat deze vooral heviger en extremer zijn. Van de diverse mogelijke natuurrampen zorgen in Nederland vooral storm met regen, hagel of bliksem, overstroming en droogte voor problemen. Die veroorzaken volgens Munich Re ongeveer 89% van de schadelast bij verzekeraars. Hieronder verkennen we samen met Jeroen Nijzink enkele klimaatgerelateerde risico’s, en hoe je je daar als ondernemer zoveel mogelijk tegen beschermt.

1. Overstroming

In Nederland komt dit vooral lokaal voor, bijvoorbeeld op plekken waar rioleringssystemen niet voldoende capaciteit hebben om regenwater af te voeren, in buitendijkse gebieden of – in zeldzame gevallen – bij een dijkdoorbraak. Denk aan de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2008 of de overstromingen in Limburg. Nijzink: “De gevolgen zijn vaak groter dan menigeen denkt. Het is geen schoon water dat een bedrijf binnenkomt, maar een modderstroom die ingrijpende schoonmaak nodig maakt. Apparatuur en machines worden vaak elektronisch geregeld. Elektronica is kwetsbaar en kan ook na schoonmaak op den duur kuren vertonen doordat het aan water en modder is blootgesteld.”
Maatregelen die je als ondernemer tegen overstroming kunt nemen zijn onder andere:

 • Zoek informatie over het weer en mogelijke overstroming op internet
 • Zet tanks, zoals diesel en gastanks vast
 • Breng bijtijds apparatuur naar hoger gelegen plekken
 • Breng verplaatsbare goederen in veiligheid
 • Bouw productie gecontroleerd af
 • Sluit elektriciteit gecontroleerd af
 • Seal gevoelige apparatuur
 • Zet geen gevoelige apparatuur in kelders
 • Breng drempels en barrières aan rond laaggelegen toegangen tot het gebouw

2. Neerslag/bliksem

Naarmate het warmer wordt, is de kans op hevige regenval groter. Maar ook de intensiteit daarvan neemt toe. Uit een vorig jaar verschenen rapport van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) leren we dat extreme buien tot vijf keer zo vaak voorkomen als een decennium daarvoor. In 2003 liet het ministerie van VROM een onderzoek doen naar aanleiding van een groot aantal dakinstortingen na hevige regenval. De voornaamste oorzaken:

 • Het ontbreken of verkeerd plaatsen van noodafvoeren: 84%
 • Onvoldoende afvoercapaciteit of slecht functionerende afvoeren: 80%
 • Onvoldoende afschot: 55%

Nijzink: “Bij onvoldoende afvoer zal zich water ophopen op een dak. Daardoor buigt het dak door, waardoor weer meer water zich ophoopt, tot het dak het uiteindelijk begeeft. Per jaar storten in Nederland zo’n twintig daken in door water en/of sneeuwoverlast.” Het is dus zaak te zorgen voor goed functionerende waterafvoeren.
Met het stijgen van de temperatuur neemt ook de kans op onweer en bliksem toe. “Bij veel bedrijven is een grote hoeveelheid elektronische apparatuur aanwezig. Blikseminslag – zowel een directe inslag als een inslag in de directe omgeving – kan tot onherstelbare beschadiging van de apparatuur leiden.” Maatregel:

 • Voorkom bliksemschade door elektronische apparatuur bijtijds los te nemen van het lichtnet of te ontkoppelen met bliksembeveiliging of UPS (Uninterruptible Power Supply)

3. Sneeuw

Sneeuw op zich is niet erg zwaar, maar als er sneeuw op een dak ligt en het gaat regenen dan verandert een deel in ijs. “Samen met regenwater vormt dit een probleem”, weet Nijzink. Ook waarschuwt hij dat later aangebrachte installaties, zoals zonnepanelen en koelinstallaties tot bezwijking van de dakconstructie kunnen leiden. Dat gebeurt niet direct, maar de maximale dakbelasting wordt eerder bereikt. Het gevolg is dat ophoping van water sneller leidt tot dakinstorting. Maatregelen tegen dakinstorting:

 • Zorg voor een helling (afschot) van minimaal 1,6%. Dat voorkomt dat water zich in de dakbedekking ophoopt
 • Breng een dampremmende laag aan, zodat ook waterdamp zich niet in de dakbedekking kan ophopen
 • Zorg voor voldoende overloopmogelijkheden door middel van een noodafvoersysteem
 • Breng compartimenten aan, zodat niet het volledige dak instort als het toch mis gaat
 • Inspecteer het dak minimaal twee keer per jaar
 • Maak een onderhoudsplanning en voorkom vervuiling

4. Stormschade

Die neemt enerzijds toe door toename in hevigheid van stormen, maar tegelijkertijd wordt er tegenwoordig vaak lichter gebouwd en zijn er grotere dakvlakken. Ook is er soms weinig controle op het vastzetten van isolatie en dakdetails, en of daar bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid schroeven voor wordt gebruikt. Maatregel:

 • Controleer het dak regelmatig en zorg voor een dichte dakrand, zodat de wind geen vat krijgt op het dak
Jeroen Nijzink, Allianz Benelux
Een bedrijf dat de benodigde maatregelen treft, kan na een incident snel weer aan het werk 

5. Droogte

Het komt niet vaker voor dan zo’n 25 jaar geleden maar door de hogere temperaturen kan een droogte wel sneller ontstaan. Gevolg is dat we eerder te maken kunnen krijgen met natuurbranden. Maar ook bosschage naast een gebouw geeft volgens Nijzink al een verhoogd risico. “Buiten roken is tegenwoordig de enige manier voor rokers om aan hun trekken te komen. Achteloos weggeworpen peuken kunnen hier grote schade aanrichten.” Maatregelen:

 • Zorg voor buitenasbakken
 • Attendeer medewerkers erop om extra voorzichtig te zijn met vuur
 • Zorg voor aanwezigheid goede blusapparatuur
 • Houd begroeiing rond de gebouwen laag
 • Richt rookplaatsen in op een veilige plaats
Beoordeel dit artikel: